THÔNG BÁO TRẢ BẰNG TỐT NGHIỆP CHO HỌC SINH KHOÁ 2017-2020

THÔNG BÁO TRẢ BẰNG TỐT NGHIỆP CHO HỌC SINH KHOÁ 2017-2020

Ngày 21/9/2021 Nhà trường nhận được bằng Tốt nghiệp THPT của học sinh khoá 2017-2020. Vì vậy nhà trường thông báo đến các em học sinh khoá 2017-2020 đến nhận bằng Tốt nghiệp. 

Thời gian: Từ 15 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2021

Địa điểm: Tại Văn phòng nhà trường

Ghi chú: Khi đi mang theo CMND hoặc CCCD để đối chiếu. Bố, Mẹ học sinh nhận hộ vui lòng mang theo sổ hộ khẩu.

Đề nghị các em cựu học sinh đến trường nhận bằng thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19.

 

Bài tin liên quan