THÔNG BÁO SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐĂNG KÍ DỰ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2020-2021 TRƯỜNG THPT NAM DUYÊN HÀ LÀ 689 THÍ SINH.

Bài tin liên quan

Trường THPT Nam Duyên Hà

Cơ sở 1: Địa chỉ cơ quan

Điện thoại: 0900000000

Email: thptnamduyenha@thaibinh.edu.vn