THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH HIỆN ĐANG Ở TẠI CÁC KHU VỰC BỊ PHONG TỎA, KHU CÁCH LY TẬP TRUNG, CÁCH LY TẠI NHÀ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH HIỆN ĐANG Ở CÁC KHU VỰC BỊ PHONG TỎA, CÁCH LY TẬP TRUNG, CÁCH LY TẠI NHÀ

Ngày 24/8/2021, nhà trường có 35 học sinh hiện đang ở các khu vực bị phong tỏa, các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà hoặc chưa sắp xếp được các phương tiện để trở về địa phương học tập. Với các em học sinh thuộc diện này nhà trường yêu cầu:

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của nhà nước, của địa phương;

- Khai báo y tế trung thực;

- Thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung, cách ly tại nhà;

- Thường xuyên tự theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở...;

- Thường xuyên liên hệ với giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm để học tập trực tuyến, nhận tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Nhà trường sẽ sắp xếp giáo viên, bố trí thời lượng để tiến hành dạy bổ sung kiến thức khi những học sinh này trở lại trường học tập. Vì vậy các em học sinh và quý vị phụ huynh yên tâm thực hiện nghiêm các quy định của cơ quan chức năng.

Cũng trong ngày 24/8/2021 còn 05 học sinh sau chưa trở lại học tập và nhập học:

STT

Họ và tên

Lớp

  1.  

Trần Hữu Đẳng

12A9

  1.  

Nguyễn Quốc Tuấn

12A9

  1.  

Đào Đức Duy

10A5

  1.  

Lương Ngọc Trường

10A6

  1.  

Phạm Hồng Vân

10A6

Nhà trường yêu cầu phụ huynh học sinh, học sinh kịp thời thông tin đến nhà trường lí do vắng mặt của học sinh trước ngày 27/8/2021. 

Bài tin liên quan