Số lượng và chất lượng thí sinh theo học lực, hạnh kiểm đăng kí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021

Thông báo tổng hợp số lượng và chất lượng thí sinh theo học lực và hạnh kiểm đăng kí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021:

Tổng số thí sinh: 689 thí sinh. 

Trong đó:

- Giới tính:

+ Nam: 379

+ Nữ: 310

- Học lực:

+ Giỏi: 168

+ Khá: 454

+ Trung bình: 67

- Hạnh kiểm

+ Tốt: 679

+ Khá: 10

 

Bài tin liên quan

Trường THPT Nam Duyên Hà

Cơ sở 1: Địa chỉ cơ quan

Điện thoại: 0900000000

Email: thptnamduyenha@thaibinh.edu.vn