Hướng dẫn một số nội dung tuyển sinh lớp 10THPT công lập năm học 2022-2023

Công văn 398/SGDĐT-QLCL của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về việc hướng dẫn một số nội dung tuyển sinh lớp 10THPT công lập năm học 2022-2023

Tải xuống Hướng dẫn TẠI ĐÂY

Tác giả: Trường THPT Nam Duyên Hà
Bài tin liên quan