Điểm thi HK I năm học 2019-2020

ĐIỂM THI HỌC KÌ 1

 Bài thi KHTN/KHXH khối 12 xem TẠI ĐÂY

Môn TOÁN/ANH khối 12 xem TẠI ĐÂY

Bài thi KHTN/KHXH khối 11 xem  TẠI ĐÂY

Bài tin liên quan

Trường THPT Nam Duyên Hà

Cơ sở 1: Địa chỉ cơ quan

Điện thoại: 0900000000

Email: thptnamduyenha@thaibinh.edu.vn