DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ XÃ HỘI

STT

Họ và tên giáo viên

Bộ môn

Chức vụ

  1.  

Nguyễn Thế Hệ

GDCD

Tổ trưởng

  1.  

Trần Thị Dung

Lịch sử

Tổ phó

  1.  

Hoàng Văn Ánh

Địa lí

 

  1.  

Trần Văn Khánh

Địa lí

 

  1.  

Đinh Thị Xuân

Địa lí

 

  1.  

Nguyễn Đức Huyến

GDCD

 

  1.  

Nguyễn Thị Mận

GDCD

 

  1.  

Nguyễn Thị Loan

Lịch sử

 

  1.  

Trần Thị Uyên

Lịch sử