DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TỰ NHIÊN

STT

Họ và tên giáo viên

Bộ môn

Chức vụ

 1.  

Lê Trần Trung Hiếu

Tổ trưởng

 1.  

Nguyễn Thị Thanh Hương

Hóa

Tổ phó

 1.  

Trần Thị Tâm

Sinh

Tổ phó

 1.  

Trần Thị Hà

CN

 

 1.  

Đặng Thị Hồng

CN

 

 1.  

Trần Thị Gấm

Hóa

 

 1.  

Trần Thị Thu Huyền

Hóa

 

 1.  

Hà Thị Loan

Hóa

 

 1.  

Hà Văn Thụy

Hóa

 

 1.  

Phạm Thị Vi

Hóa

 

 1.  

Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

 1.  

Nguyễn Tiến Phát

 

 1.  

Ngô Duy Sử

 

 1.  

Bùi Văn Thanh

 

 1.  

Dương Thị Vân

 

 1.  

Nguyễn Thanh Huyền

Sinh

 

 1.  

Trần Tiến Trội

Sinh