DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ-GDTC

STT

Họ và tên giáo viên

Bộ môn

Chức vụ

 1.  

Đỗ Văn Sản

Ngoại ngữ

Tổ trưởng

 1.  

Nguyễn Thị Thanh Bình

GDTC

Tổ phó

 1.  

Đặng Thị Mai Hiền

Ngoại ngữ

 

 1.  

Nguyễn Thị Huế

Ngoại ngữ

 

 1.  

Trần Thị Lan Hương

Ngoại ngữ

 

 1.  

Trần Thị Phương

Ngoại ngữ

 

 1.  

Trần Thị Thu Quỳnh

Ngoại ngữ

 

 1.  

Phạm Thị Thanh Tâm

Ngoại ngữ

 

 1.  

Nguyễn Đức Thuấn

Ngoại ngữ

 

 1.  

Bùi Thế Hiền

GDTC

 

 1.  

Nguyễn Bá Hòa

GDTC

 

 1.  

Nguyễn Thị Loan

GDTC