Thông tin chi tiết

Họ và tên: Phạm Thị Tuyết Lan

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 28/6/1970

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Địa chỉ: Minh Hoà, Hưng Hà