Thông tin chi tiết

Họ và tên: Ngô Đức Thắng

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 20/7/1979

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Địa chỉ: Hùng Dũng, Hưng Hà