Thông tin chi tiết

Họ và tên: Phạm Hoài Ngọc

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 20/10/1967

Chức vụ: Hiệu trưởng

Học hàm, học vị:

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Địa chỉ: Phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình